Lindalens logo

Tel Tyresö: 
08 – 773 20 64

Tel Nacka: 
08 – 716 00 14

Hemtjänst med människan i centrum

Lindalens hemtjänst erbjuder allt från omvårdnad, städning och matlagning till social samvaro, ledsagning och trygghetslarm.

När du väljer oss för din hemtjänst inleder vi med ett personligt hembesök för att gå igenom dina specifika behov och önskemål. Tillsammans med dig lägger vi upp en personlig plan för hur arbetet hos dig ska utföras. Så att omsorgen blir på det sätt du önskar.

Värme, närvaro och flexibilitet

Vi jobbar efter vår värdegrund: värme, närvaro och flexibilitet – vilket i praktiken innebär att vi jobbar med glädje och empati, vi är med dig och är uppmärksamma på dina behov när vi är hos dig, och vi anpassar oss efter vad som är viktigt för dig i stunden under våra besök.

Vi har erbjudit hemtjänst i Tyresö sedan 2002 och nu även Nacka sedan oktober 2019 och är idag den största privata utföraren i Tyresö kommun.

Varmt välkommen till Lindalens hemtjänst!

Information om certifiering och uppgift

om giltiga certifikat finns på www.silviahemmet.se

hemtjänst

Hemtjänsten innefattar

  • Omvårdnadsinsatser
  • Serviceinsatser
  • Ledsagning
  • Avlösarservice
  • Trygghetslarm

Boendestöd

För dig som behöver hjälp att skapa struktur och rutiner i hemmet och vardagen finns boendestöd.

Du kan få hjälp med dag- och veckoplanering, det innefattar även stöd vid läkarbesök och som allmänt muntligt och minnesstöd vid kontakter med myndigheter.

Du har även rätt att få boendestöd om du bor hemma hos dina föräldrar; om du är 18 år eller äldre.

Lindalens hemtjänst- och boendestödspersonal

Lindalens har personal med undersköterske- och psykiatrikompetens. Vi kan även erbjuda personal som pratar och förstår arabiska, engelska, estniska, finska, franska, lankesiska, polska, persiska, ryska, spanska och tyska.

Om vårt uppdrag hos dig kräver specifika omvårdnadsbehov anpassar vi personal och kompetens till detta. Verksamhetsansvarig, Paulina Heinonen, är själv legitimerad sjuksköterska med lång erfarenhet inom vårdyrket.

Bekanta ansikten som vet dina behov

Lindalens hemtjänst bygger på kontaktmannaskap. Det betyder för din del att du möts av ett bekant ansikte som har kunskap om dina behov och specifika önskemål, i och med att vår personal arbetar i mindre grupper.

Trygghet är viktigt

Hos oss har du en kontaktperson och en arbetsledare som ansvarar för att din hemtjänst är anpassad efter dina behov och önskemål. Du ska alltid ha en upplevelse av kontinuitet, närhet och trygghet. Vi begränsar i möjligaste mån antalet personer som deltar i din omvårdnad.

Du når oss alltid från kl 07.00 på morgonen till kl. 22.00 på kvällen, årets alla dagar.
10

Rabatt på hushållsnära tjänster!

Lindalens erbjuder även hushållsnära tjänster som veckostädning, fönsterputs som trädgårdstjänster och snöskottning, med rutavdrag till dig som vill komplettera hemtjänsten. Som hemtjänstkund har du alltid 10 % rabatt på dessa tjänster.